Kontantkort fra One Call

Full kontroll. Betal kun for det du bruker fra kun
0,- pr. mnd

  • Ingen etableringsavgift eller bindingstid, betal kun for det du bruker
  • Suveren dekning
  • Rask og enkel påfylling på nettet

Priser

Trafikkpriser

Trafikkpriser Pris
Oppstart pr samtale 0,39
Samtalepris pr min 0,39
Mobildata, pr MB 0,99
SMS pr stk 0,29
MMS, pr stk 0,99

Øvrige priser

Kontant Pris
Pris per måned 0,00
Etablering 0,00
Overføring av telefonnummer 0,00
Pris for nytt telefonnummer 199,00

Gjelder bruk i Norge og til norske fast- og mobiltelefonnumre.
Se "Utland og øvrige priser".

 

Utland og øvrige priser

Priser for utland, spesialnumre og annet forbruk

Pris
Pris til mobilsvar 0,00
Viderekobling, oppstart Vanlig oppstartspris
Viderekobling, pr min Vanlig minuttpris
SMS meldingskvittering (valgfri) 0,33
Tapt/ødelagt SIM: Gebyr for utsendelse av nytt SIM-kort 129,00
Gjenåpning av sperret / avsluttet abonnement 199,00
Faktura på papir, pris pr faktura 39,00
Adm.gebyr ved refusjon av utestående saldo på kontantkort 50,00
* Priser ovenfor gjelder når man befinner seg i Norge, for anrop til norske mobil- og fastnumre, SMS og MMS sendt til norske mobilnumre, og datatrafikk brukt i Norge. Forbruk til/fra utland og spesialnummer, prises i henhold til gjeldende prisliste.
Priser til SMS-innholdstjenester, MMS-innholdstjenester, wap-tjenester m.m. har egne priser, og skal opplyses av leverandøren tjenesten bestilles av.